Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
Hãy lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV ?

ĐỀ BÀI: 

Hãy lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV ?

LỜI GIẢI:
Hãy chia sẻ bài viết này đến các bạn đang cần và muốn cũng cố lại kiến thức Sử 10 của mình. Xin cảm ơn!


Bên trên là lời giải từ Admin ANewTips mọi thắc mắc về câu trả lời cũng như ý kiến bổ sung,... Các bạn hãy Comment bên dưới để chúng tôi biết xin cảm ơn.

Copyright © ANewTips

Getting Info...

About the Author

Sống hết mình chia sẻ mẹo vặt hay

3 nhận xét

  1. Nội dung đầy đủ
  2. Thank
  3. hi
Hãy Comment một cách văn minh. Cấm các hành vi chia sẻ Link chứa mã độc,....
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.