Tool Check Color - ANewTips

Công cụ đơn giản bằng HTML5 giúp lấy mã màu từ hầu hết các định dạng hình ảnh. Nếu gặp vấn đề khi sử dụng công cụ này, xin vui lòng nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất.
  •  Bước 1: Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn rồi chọn vào nút "Hiện". Hình ảnh sẽ hiện được căn lại tỉ lệ và hiện ở khung phía dưới.
  •  Bước 2: Click chọn một vị trí bất kì trên ảnh. Một khung hình nhỏ 9x9 pixels sẽ hiện lên ở phía bên phải.
  •  Bước 3: Click chọn pixel bất kì tại khung hình 9x9 để lấy mã màu.
  •  Bước 4: Trong trường hợp muốn chọn lại chỉ cần click lại vào hình ảnh để lấy khung hình 9x9 pixels khác.

Copyright @ CodePro
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.